php Geliştirilmiş IP Öğrenme Fonksiyonu

PHP_Logo

Bu Fonksiyon ile phpde ipleri daha doğru bir şekilde elde edebilirsiniz.

function GetIP(){
  if(getenv("HTTP_CLIENT_IP")) {
     $ip = getenv("HTTP_CLIENT_IP");
   } elseif(getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR")) {
     $ip = getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR");
     if (strstr($ip, ',')) {
       $tmp = explode (',', $ip);
       $ip = trim($tmp[0]);
     }
   } else {
   $ip = getenv("REMOTE_ADDR");
   }
  return $ip;
}