X-Frame-Options

X-Frame-Options : DENY, SAMEORIGIN

Bu http headeri, Beni iframe içinde çağırmayı yasakla anlamına gelmektedir.