PHP Asal çarpanları bulma fonksiyonu

hqdefault

 
<?php
 
//fonksiyonumuzu deneyelim : mesala 20'nin asal çarpanları
var_dump(asalcarpanbul(20));
 
 
// Bu fonksiyon sana bir sayının asal çarpanlarını array halinde döndürür
function asalcarpanbul($x){
	## asalcarpanbul() :  asal carpan bulma fonksiyonu by faruk can /farukcan.net
	$x_guncel = $x;
	$asalsayilar = Array();
	$carpanlar = Array();
	for($i=2;$i<=$x;$i++){
		$bolenadet = 0;
		for($m=1;$m<=$i;$m++){
			if($i%$m==0) $bolenadet++;
		}
		if($bolenadet == 2){
			array_push($asalsayilar, $i);
		}
	}
	foreach ($asalsayilar as $asal) {
		while($x_guncel%$asal==0){
			array_push($carpanlar, $asal);
			$x_guncel= $x_guncel/ $asal;
		}
	}
 
	return $carpanlar;
} // fonksiyon sonu
 
?>