kartal.io – Çok oyunculu tarayıcı oyunu

Oyun yayından kaldırılmıştır

kartal.io çok oyunculu bir web tarayıcı oyunudur. Google playde android sürümüde mevcuttur.

Oyundaki amacınız, küçük kartalları veya yiyecekleri yiyerek büyümektir. Kartalınız her beslendiğinde biraz daha büyür ve puan kazanırsınız. Kontroller çok basittir, kanat çırparak yükselirsiniz. (Tıklayarak veya boşluk tuşuna basarak kanat çırpılır) . Diğer kartalları yemek için, saldırı uçuşu modunda, onları arkadan yakalayıp yerseniz. (Ters Tık veya CTRL tuşu ile saldırı uçuşu moduna geçilir.)

Eğer sizden daha büyük bir kartal tarafından avlanırsanız veya yere düşerseniz ölürsünüz. Karşıdan gelen bir kartala çarparsanız, hasar alırsınız.

Onun için diğer kartallarla uyum içinde olmalı, çarpışmalardan ve av olmaktan kaçılmalısınız.

Oyna : kartal.io

Google Play : kartal.io (Android)

background

Teknik Detaylar

Kullanılan Teknolojiler

 • Node.js (Server Side)
 • Node.js mods : socket.io , node-gameloop , nodemailler, fs-extra ,uglify-js
 • Canvas / HTML5
 • Javascript ( Client)
 • Javascript libs : Jquery, buzz.js ,socket.io
 • Cordova ( Android )
 • Cordava plugins : crosswalk
 • nw.js ( Desktop )

Yapay Zeka Teknolojileri

 • Genetik Algoritmalar ( evolution.js )
 • Yapay Sinir Ağları ( ANN.js )
 • Nöroevrim

Programlama Dilleri

 • Javascript
 • HTML/5
 • CSS

Kendi Teknolojilerim

Not : kartal.io için kullandığım ve “kendi teknolojilerim” başlığı altındaki kütüphaneler GNU GPL lisansı ile açık kaynaklıdır. Oyunun kodları, kapalı kaynak kodludur.

kartal.io is a multiplayer browser game. Also downloadable on Google Play.
In game , your purpose is, eat smaller eagles or foods for grow up.
The game has easy controls. Flap or fall. Press space button or click for flap. 
Press CTRL or right click for switch to attack mode.
If you hunted by bigger eagle or fall to ground, you will die.
And if you impact to oncoming eagle, you will get damage.
You must be in rapport with another eagles.
Play : http://kartal.io
Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=net.farukcan.kartalio

fc_ram inMemory/NoSQL Database (PROJE)

fc_ram 
 • Hızlı
 • php ile kodlanmış
 • php ile sorgu yapan
 • ramda depolan
 • http:80/internet bağlantısı yapabilen her program dilini destekleyen
 • Açık Kaynak Kodlu ve Ücretsiz
 • PHPde veri işlemede MySQLe göre enaz 4-5 kat performans sağlayan
 • veritabanıdır.

PHP de kullanım örneği;

1
2
3
4
5
6
7
8
<?php 
require_once "hata_yonetimi.php"; //fc_ram için gerekli fonksiyonlar
require_once "fc_ram.php"; //php de kullanacaksanız dahil etmeniz gereken kütüphane
$ram=new fc_ram(1,64000); // (VT_NO,VT_BOYUT-byte)
$ram->yaz('değişkeninVTdekiadı' , $phpdegiskeni );
$alınanphpdeğişken = $ram->oku('ramdaki dökümandegisken adı');
var_dump($ram->oku('ramdaki dökümandegisken adı'));
?>

sema

fc_ram için phpWebGUI arayüzü

fcramornek

fc_ram hakkında Dökümanlar

Yapı

Ana Kontrolcu -> veri tabanlarını kontrol eder
Veri tabanı -> Veri tabanları ad verilmez. No verilir. (1den65555e kadar) içinde DeğişkenDökümanlarını ve onların adını
saklar
DeğişkenDökümanı -> 2 türlü olabilir.
1. JSON Şekline getirmiş php değişkeni saklar
2. si salt yazı/string saklar

Sorgu sistemi:

sorgu sisteminde , sorgulama PHP dilinde yapılır.Buda büyük özgürlükler sağlar. NOT: her satırdan sonra \”;\” kullanın
eğer fc_ram php kodlarınınız arada kullanıyorsunuz. classı kopyala/yapıştır yapıp kullanabilrsiniz.
eğer phpWebGui veya dışardan erişiyorsanınız. sorgu.php \’ye GET veya POST ile \’apiparola\’ ve \’komut\’ değerlerini
göndermeniz gerekir. parola doğruysa sorgu.php sorgunuzu işleyip geri döndürür.

Veri Tabanı Oluşturma :: $ram o an oluşturulan veritabanının seçim değişkenidir. Farklı isim verebilirsiniz

1
 $ram=new fc_ram(VT_NO,VT_BOYUT);

Veri tabanını seçme $ram o an oluşturulan veritabanının seçim değişkenidir. Farklı isim verebilirsiniz

1
 $ram=new fc_ram(VT_NO);

Veri tabanından php değişkeni alma/okuma SELECT

1
 $alınanphpdeğişken = $ram->oku('ramdaki dökümandegisken adı');

Veri tabanından yazı/string alma/okuma SELECT

1
 echo $ram->okudata('ramdaki dökümandegisken adı');

1
 $phpstring = okudata('ramdaki dökümandegisken adı');

Veri tabanıda php değişkeni ekleme/oluşturma INSERT INTO ve UPDATE

1
 $ram->yaz('değişkeninVTdekiadı' , $phpdegiskeni );

Veri tabanıda php değişkenini değiştirme INSERT INTO ve UPDATE

1
 $ram->yaz('değişkeninVTdekiadı' , $phpdegiskeni );

Veri tabanıda php değişkenini silme DELETE

1
 $ram->yaz('değişkeninVTdekiadı' , NULL );

Veri tabanına yazı/string eklme/gönderme/oluşturma INSERT INTO ve UPDATE

1
 $ram->yazdata('değişkeninVTdekiadı' , "YAZIMIZZZZZZZZZZZ" );

1
 $ram->yazdata('değişkeninVTdekiadı\' , $phpstring );

Veri tabanında ki yazı/string değiştirme INSERT INTO ve UPDATE

1
 $ram->yazdata('değişkeninVTdekiadı\' , "YAZIMIZZZZZZZZZZZ\" );

1
 $ram->yazdata('değişkeninVTdekiadı' , $phpstring );

Veri tabanında ki yazı/string i silme DELETE

1
 $ram->yazdata('değişkeninVTdekiadı' , NULL );

eğer $php değişkeninden 2 boyutlu array (yani tablo) alıyorsanınız. sql deki ORDER BY, WHERE veya LIMIT
fonksiyonlarını karşılamak için. PHPde foreach , sort , unset fonksiyonlarını öğrenmeniz gerekir. (bknz.
http://www.php.net)

sorgulan şeyi almak için

1
 echo $phpstring;

1
 echo $ram->okudata('ramdaki dökümandegisken adı');

1
 var_dump($phpdeğişkeni);

1
 var_dump($ram->oku('ramdaki dökümandegisken adı'));

fonksiyonlar:

$ram->yaz : bir php değişkenini türü ne olursa olsun JSON şekline çevirip ramde saklar
$ram->yazdata : bir yazıyı veya dökümanı ek işlem yapmadan RAMe yazar
$ram->oku : veritabanındaki JSON şekline çevrilmiş php değişkenini geri getirir
$ram->okudata : bir yazıyı / dökümanı veya JSON şeklindeki php değişkeni json olarak okur
$ram->kapat : değişken arrayındaki son değişiklikleri ram kaydeder.
$ram->log : ram bilgi kaydı ekler
$ram->vt_kontrolcu: ramda veritabanı yoksa yeni birtane oluşturur ve bu ram boşalana kadar devam eder. oluştururken
yukle fonksiyonunu çalıştırır.
$ram->yukle: oclass verride idilerek kullanılır. veritabanı ilk oluşturuldugunda yapılacak şeylerdir

# fc_RAM classı hakkında
# fc_RAM class by Ö. Faruk CAN
# Bu bir in-memory database\’dir. PHPde çalışır. MongoDB den ilham alınarak tasarlanmıştır. Veritabanı ve
DeğişkenDökümanı sistemi vardır.
# Bu Kütüphane verileri RAMde sürekli şekilde saklama yeteneğine sahip bir veritabanı görevi görür
# Veriler JSON halinde RAMde saklanır
# Veri performansı arttırır. Sık kullanılanın verilerde kullanmanız tavsiye edilir :)
# (Windows.PHP 5.3 üzerinde) Yaklaşık 0.006 sn de işlem görür. localhost üzerine kurulu MySQLden yaklaşık 4 kat daha
hızlıdır.
# – Gereksinimler:
# *php_shmod eklentisi gerektirir ki bu birçok sunucuda kurulu halde gelir :)
# *xdie() fonksiyonu gerektirir.Bu hataları yönetime bildirmek içindir. yoksa die() kullanabilirsin. fonksiyon
için farukcan.net
# – Kullanımım:
# Bu veritabanında veritabanlarına ad verilmez, numara verilir. Bir veritabanı söyle seçilir:
# * $ram=new fc_Ram([veritabanı nosu : 1],[veritabanı boyutu : 32000*byte*]); // [SEÇİME BAĞLI] veritabanı nosu 1
den 66555e kadar desteklenir.
# * $ram->yaz(\’dökümandeğişkeniadı\’ , $phpdegiskeni); // phpdeki her türlü arrayı class saklayabilirsiniz. mysql
de altığının 2 boyutlu arrayları bile.
# * $phpdegiskeni = $ram->oku(\’dökümandeğişkeniadı\’); //değişkeni önceden gönderdiğiniz gibi alırsınız.
# NOT : -WHERE- & -ORDER BY- komutları nerde diyorsanır. PHPnin sort ve array fonksiyonları göz atın.
# NOT : Vt boyutu maximum kapasitesine ulaştığı zaman hata verir ve sıfırlanır. Lütfen Max Boyutu ona göre ayarlatın.
# NOT : Classlara RAMdan değerlerini atamak için classı extends ramdanyuklebilir yapmanız gerekir. ramdanyuklebilir
classı için farukcan.net


İNDİR : Son Sürüm v1.1

Dosyalar

 1. api_parola.php
 2. fc_ram.php
 3. fc_ram_gui.php
 4. sorgu.php
 5. hata_yonetimi.php
 6. BENiOKU.txt
 7. fc_ram.png
 8. icon.png
 9. LiSANS.txt
 10. sema.png
 11. stil.css

Önceki Sürümler

http://pc.cd/gXm

KURULUM

Dosyaları php sunucusu klasörüne çıkartın.
API Şifresi, hem k.adı hem şifre görevi görür.
Onları kontrol etmek için api_parola.php dosyasına göz atın.
phpWebGUI için

http://siteveyalocalhost/fc_ram/fc_ram_gui.php