Astroloji ve Burçların Yıkıcı Etkisi ve Zararları

Astroloji gök cisimlerinin insan kişiliği etkilediğine dair bir inançtır. Burçlarda 12 adet olan, Dünyanın güneş yörüngesindeki takım yıldızların isimleridir. Bu inanışa göre doğduğunuz zaman dünya hangi takım yıldıza yakınsa o yıldızlara göre bir kişilik sahibi oluyorsunuz. Mesela 27 ağustosta doğduysanız, başak yıldız kümesine yakındınız. Ve hala onun etkisi altındasınız (!)

Astronomi bilen birine göre buradaki ilk yanlış 12 burcun olmasıdır. Güneş etrafındaki yörüngemiz üzerinde 13 tane takım yıldızı vardır. Fakat nedense bir tanesini görmezden geliniyor.

Elbette yıldızların bizim üzerimizde etkisi vardır, bize en yakın yıldız olan “Güneş”, dünyaya hayat verir. Dünyanın dönüş çizgisinde bulunan kuzey yıldızları yön bulmamıza yarar.

Fakat bize en yakın yıldız olan Güneşin ışığı bile 1 milyon yıl önce üretilip, 8 dakika da bize ulaşıyorsa, 1 milyar ışık yılı uzaklıktaki, -belki ölmüş -yıldızların hayaletinin bizim kişiliğimize etki etmesi ne kadar mantıklıdır?

Astroloji inanışı ,tamamen bilimden uzaktır, sahte-bilim ve batıl inançtır. Deneysel olarak olarak yalanlanmıştır.

Bu batıl inancın bu kadar yaygın olmasının sebebini psikoloji bilimi Forer/Barnum etkisi ile açıklar. İnsanların çoğu, maalesef kendi kişiliklerini bilmiyor , ancak kendini tanımlama ihtiyacı duyuyor.

Burçların zararları

  • Kişi burcun bütün özelliklere sahip olmasa bile, kendini o burcun özelliklerine kendini şartlar ve kişiliğini o burcun kalıplarına oturtur. (Örnek; Benim çok kaba bir arkadaşım vardı. Bir gün çok şaşırtıcı bir şekilde nazik davrandığını gördüm ve dedim ki “Ahmet, sen çok nazik bir insansın”. Ondan sonra Ahmet, bir anda dünyanın en nazik insanı oldu. İnsanlar kendini tanımaması sebebiyle, kendini kalıplara sokmaya çalışır.)
  • İnsanlara karşı ön yargı besletmek. (Örnek: X kişisi, Y kişisinin burcunu öğrenir ve Y kişisine o burcun özelliklere göre davranır. Bu ön yargı ileride çok büyük çatışmalara sebep olur.)
  • Ayrımcılık ve Düşmanlık. (Eğer burçlarla ilgilendiyseniz, her burcun ,Dost burcu ve Düşman burcu vardır. Bundan dolayı çok iyi anlaşabilecek iki insan, burçlar yüzünden birbirinden uzak durabilir.)
  • İnsan ve dünya merkezli evren safsatası.  (Astroloji inancı, çıktığı devirdeki “dünya evrenin merkezidir ve her şey insan içindir” safsatasının ürünüdür. Dünya maalesef evrenin merkezinde değil, kenar mahallelerden birindedir. Evrenin çoğu (%99.9999999 u) insan için gereksizdir.)

İyilik İdeası Üzerine

Bu makalem İyilik ideası üzerine bir düzeltmedir. İyilik ile iyi ideası arasında farkı bilmek gerekir. İyilik kelimesi ile “Karşılık beklenilmeden yapılan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inayet“(1) anlamını kast edeceğim.

Bu iyilik ideası hakkında günümüzde çok büyük yanılgılar vardır.  İyilik ile Hizmet anlam bakımından karıştırılmaktadır. İyilik ile Hizmet arasındaki en büyük fark “karşılık beklenilmeden yapılmaktır“.

Çoğu zaman insanlar hizmet kavramı yerine iyiliği kullanmaktadır. Fakat hizmet bir menfaat beklenerek yapılır.

Eğer sen, birini yardım ettiysen ; ister anlaşmalı olarak, ister üstü kapalı olarak bir karşılık bekliyorsan yaptığın iyilik değildir. Bu hizmettir. Bir kafede müşteriye çay verip, müşteri kalktığında ücretini almaktan farkı yoktur.

En büyük sapmalar ise , iyilik ideasının manevi anlamlarında olmuştur. Eğer sen bir iyilik yapıp, sonuç olarak bir cennet vaadine ulaşmayı amaçlıyor isen ya da bunun karşılığının diğer tarafta alınma şartı gözetiyor isen, bu yaptığın şey iyilik değildir. Bir uzun vadeli hizmet anlaşmasıdır.

Bunu bir insanın gözüne iyi gözüküp, onun önünde iyilik yapmaya benzetebiliriz. Aslında iyilik yapmayız, bir amacımız ve beklentimiz vardır, Bu menfaatte o insanın rızasını kazanmaktır. Kısacası iyilik yapmazsınız, iki yüzlülük yaparsınız.

”Menfaattir insanları getiren vecde; Cennet vaad etmeseydi Rahmân, kimse etmezdi secde.” -M. Âkif Ersoy

(1) TDK : Büyük Türkçe Sözlük