3 taş oyunu için Yapay Zeka

Bu oyunda YZ, oyuncunun yaptığı hamlenin ardından, kendi yapacağı hamlelerin durum uzayını oluşturup sezgisel fonksiyon ile ileriye yönelik hamleleri bir puan vermektedir. Bunu yaparken, rakibinin bir sonraki hamlesini de göz önüne alır.

/**
 * Created by Faruk Can on 6.4.2016.
 */
 
var ç = new CanvasRender("canvas1");
 
var canvasboyut = 500;
 
var tahta = [
  [0,0,0],
  [0,0,0],
  [0,0,0]
];
// 1 : X
// diğer : O
// 0 : boş
 
 
 
// kontrol mekanizması
ç.addClickListener(function(x,y){
  console.log(x,y);
});
var hamleyapmakiçinarray = [];
for(var m=0;m<3;m++)
  for(var n=0;n<3;n++){
    hamleyapmakiçinarray.push({
      "height" : canvasboyut/3,
      "width" : canvasboyut/3,
      "top" : canvasboyut/3*m,
      "left" : canvasboyut/3*n
    });
  }
hamleyapmakiçinarray[0].func = function (){hamleyap(0,0)};
hamleyapmakiçinarray[1].func = function (){hamleyap(0,1)};
hamleyapmakiçinarray[2].func = function (){hamleyap(0,2)};
hamleyapmakiçinarray[3].func = function (){hamleyap(1,0)};
hamleyapmakiçinarray[4].func = function (){hamleyap(1,1)};
hamleyapmakiçinarray[5].func = function (){hamleyap(1,2)};
hamleyapmakiçinarray[6].func = function (){hamleyap(2,0)};
hamleyapmakiçinarray[7].func = function (){hamleyap(2,1)};
hamleyapmakiçinarray[8].func = function (){hamleyap(2,2)};
ç.clickElement = hamleyapmakiçinarray;
 
 
 
// ilk durum
var oyunKimde = "X";
var sıra = 0;
tahtayıÇiz();
hamleleriÇiz(true);
 
 
 
 
 
function hamleyap(m,n){
  if(oyunKimde == "X" && tahta[m][n]==0){
    tahta[m][n] = 1;
    oyunKimde = "O";
    ç.clear();
    tahtayıÇiz();
    hamleleriÇiz();
    sıra++;
    if(!oyunsonu())
      setTimeout(YZhamleyap,500);
  }
}
 
function oyunsonu(){
  if(sıra>8) return beraber();
  var taraf = 1;
  kontrolEdilecekYerler.forEach(function(yerler){
    var kactane1var = 0;
    yerler.every(function(y){
      var n= (y-1)%3;
      var m= Math.floor((y-1)/3);
      if(tahta[m][n]*taraf==-1) {
        kactane1var=0;
        return false;
      }
      if(tahta[m][n]*taraf==1) kactane1var++;
      return true;
    });
    if(kactane1var==3) {
      Xkazandı();
    }
  });
  var taraf = -1;
  kontrolEdilecekYerler.forEach(function(yerler){
    var kactane1var = 0;
    yerler.every(function(y){
      var n= (y-1)%3;
      var m= Math.floor((y-1)/3);
      if(tahta[m][n]*taraf==-1) {
        kactane1var=0;
        return false;
      }
      if(tahta[m][n]*taraf==1) kactane1var++;
      return true;
    });
    if(kactane1var==3) {
      Okazandı();
    }
  });
 
}
 
function Xkazandı(){
  alert("X kazandı");
  reload();
}
function Okazandı(){
  alert("O kazandı");
  reload();
}
function beraber(){
  alert("Berabere");
  reload();
}
 
function reload(){
  setTimeout(function(){location.reload();},2000);
}
 
 
var kontrolEdilecekYerler = [
  [1,2,3],
  [4,5,6],
  [7,8,9],
  [1,4,7],
  [2,5,8],
  [3,6,9],
  [1,5,9],
  [3,5,7]
];
 
// # tek taraf sezgisel fonksiyon h2
// -- her satır, sutun ve 2çarpraz için
// --- Eğer -1 varsa : 0 puan
// --- Eğer 1 tane 1 varsa : 1 puan
// --- Eğer 2 tane 1 varsa : 3 puan
// --- Eğer 3 tane 1 varsa : 99 puan
function h2(taraf,durum){
  var puan=0;
  kontrolEdilecekYerler.forEach(function(yerler){
    var kactane1var = 0;
    yerler.every(function(y){
      var n= (y-1)%3;
      var m= Math.floor((y-1)/3);
      if(durum[m][n]*taraf==-1) {
        kactane1var=0;
        return false;
      }
      if(durum[m][n]*taraf==1) kactane1var++;
      return true;
    });
    if(kactane1var==3) puan+=999;
    else if(kactane1var==2) puan+=3;
    else puan+=kactane1var;
  });
  return puan;
}
 
// rahibin sonraki el en iyi hamlesinin puanını belirle
var h3iterasyon=0;
function h3(taraf,durum){
 
  if(++h3iterasyon==100) return 0;
 
  var olasıHamleler = [];
  /*
   {
   m: (x)
   n: (y)
   h:(sayı) // hamlenin sezgisel fonksiyon değeri
   }
   */
  for(var m=0;m<3;m++)
    for(var n=0;n<3;n++){
      if(durum[m][n]==0){
        // boş olan yerlere hamle yapılabilir
        var d = JSON.parse(JSON.stringify(durum)) // dunyayı klonla
        d[m][n] = taraf; //hamleyi duruma dahil et
        olasıHamleler.push(
          {
            "m" : m,
            "n" : n,
            "h" : h(taraf,d)
          }
        );
      }
    }
 
  // en iyi hamleleri sırala
  olasıHamleler.sort(function(a,b){
    return b.h - a.h;
  });
  if(typeof olasıHamleler[0] == "undefined") return 0;
  return olasıHamleler[0].h;
}
 
// # çift taraf sezgisel fonksiyon h
// -- h = h2 - h3
function h(taraf,durum){
  return h2(taraf,durum) - h3(-taraf,durum);
}
 
function YZhamleyap(){
 
  h3iterasyon=0;
  sıra++;
 
  var olasıHamleler = [];
  /*
  {
    m: (x)
    n: (y)
    h:(sayı) // hamlenin sezgisel fonksiyon değeri
  }
   */
  for(var m=0;m<3;m++)
    for(var n=0;n<3;n++){
      if(tahta[m][n]==0){
        // boş olan yerlere hamle yapılabilir
        var durum = JSON.parse(JSON.stringify(tahta)) // dunyayı klonla
        durum[m][n] = -1; //hamleyi duruma dahil et
        olasıHamleler.push(
          {
            "m" : m,
            "n" : n,
            "h" : h(-1,durum)
          }
        );
      }
    }
 
  // en iyi hamleleri sırala
  olasıHamleler.sort(function(a,b){
    return b.h - a.h;
  });
 
  tahta[olasıHamleler[0].m][olasıHamleler[0].n] = -1;
  console.log(olasıHamleler);
  oyunKimde = "X";
  ç.clear();
  tahtayıÇiz();
  hamleleriÇiz(true);
  oyunsonu();
}
 
 
function tahtayıÇiz(){
  // tik tak to tahtası
  for(var i=1;i<3;i++){
    ç.line(canvasboyut/3*i,20,canvasboyut/3*i,canvasboyut-20);
    ç.line(20,canvasboyut/3*i,canvasboyut-20,canvasboyut/3*i);
  }
 
}
 
function hamleleriÇiz(num){
  // tahta üzerinde yazan meretler
  var sira = 0;
  for(var m=0;m<3;m++)
    for(var n=0;n<3;n++){
      sira++;
      if(tahta[m][n]==0){
        if(num){
          ç.font(ç.standartFont);
          ç.text(sira,canvasboyut/6+canvasboyut/3*n,canvasboyut/6+canvasboyut/3*m);
        }
      }
      else if(tahta[m][n]==1){
        ç.font("233px Arial");
        ç.text("X",canvasboyut/3*n,canvasboyut/3+canvasboyut/3*m);
      }else{
        ç.font("213px Arial");
        ç.text("O",canvasboyut/3*n,canvasboyut/3+canvasboyut/3*m-5);
      }
    }
 
 
  ç.font(ç.standartFont);
}