Perceptron Eğitimi – Yapay Sinir Ağları

 
 
  var w, // ağırlık
      A, B, // girişler
      dA,dB; // istenenler
 
 
  function calculate(){
    $('#console').html('');
    MAXLOOP=Number($("#maxloop").val());
 
    var data = [];
    data.push(A);
    data.push(B);
    var beklenen = [];
    beklenen.push(dA);
    beklenen.push(dB);
 
    var c=Number($("#c").val());
    var k=1; // itarasyon ks
    var E=1; //ERROR
    var o=0; //sign(toplam)
    var p=0; // adım sayısı
    while (E>0 && p < MAXLOOP) {
 
 
 
      E = 0;
      p++;
      if (p == MAXLOOP - 1){
        alert("MAX LOOP Aşıldı");
        break;
      }
 
 
      for (var j = 0; j < data.length; j++) {
        o = sign(toplam(data[j], w));
 
        if (o == beklenen[j]) {
          //ok
        } else {
 
          for (var i = 0; i < w.length; i++) {
            w[i] = w[i] + c * (beklenen[j] - o) * data[j][i] / 2;
          }
        }
 
        E = E + 1 / 2 * (Math.pow(beklenen[j] - o, 2));
 
      }
      k++;
 
      print("<br>w = "+w.toString()+"[ E= "+E+" ]");
 
 
    }
 
    alert("w = "+w.toString());
 
 
 
 
 
 
 
 
  }
 
 
 
 
 
  function toplam(x,w){
    var toplam=0;
    for(key in w){
      toplam+=w[key]*x[key];
    }
    return toplam;
  }
 
  function sign(x){
    return Math.sign(x);
  }
 
  function f(x){
    return 2/(1+Math.exp(-1*x))-1;
  }