Hack Riddle Oyunum

Sibergüvenliğe hevesli kişilerin, kendi kendine öğrenmesine teşvik için bir hack riddle oyunu yaptım. Şuan 7 bölümden oluşuyor. (30AUG).

Oyunu şu adresten deneyebilirsiniz : hack.muhasara.com

Uygulama php ile yazılmıştır. isterseniz sizde php ile yazılmış , bölümlerini bana eklemem için gönderebilirsiniz.

Bir JS Kodunun sadece 6 farklı karakter ile yazılması

Bir javascript kodunu, sadece 6 farklı karakter ile encode edebilirsiniz.

Normal

alert(1)

Anormal

[][(![]+[])[+[]]+([![]]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+!+[]]][([][(![]+[])[+[]]+([![]]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+!+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+([![]]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+!+[]]])[+!+[]+[+[]]]+([][[]]+[])[+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[+!+[]]+([][[]]+[])[+[]]+([][(![]+[])[+[]]+([![]]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+!+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+([![]]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+!+[]]])[+!+[]+[+[]]]+(!![]+[])[+!+[]]]((![]+[])[+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(![]+[][(![]+[])[+[]]+([![]]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+!+[]]])[!+[]+!+[]+[+[]]]+[+!+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+([![]]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+!+[]]])[!+[]+!+[]+[+[]]])()

6 karakterle : http://www.jsfuck.com/

8 karakterle : http://patriciopalladino.com/files/hieroglyphy/

Content Security Policy

connect-src : WebSocket, XHR, EventSource
font-src : https://themes.googleusercontent.com //fontları sadece ordan alabilir
frame-src: https://youtube.com //frame sadece youtube olabilir.
img-src : * -Her şeye izin ver- // self yazarsan sadece kendi resimleni alır
media-src : *.site.com // mediayi kendi domaninde izin ver
object-src : self // flash vb
script-src : ‘self’ ‘unsafe-eval’ ‘unsafe-inline’ //kendi için evala izin verme
style-src : self

Şeklinde headerda (X-WebKit-CSP) gönderilen güvenlik bilgileridir. Bunlar tarayıcı tarafından uygulanır.

HTML5 Local Storage

Cookieler, max 4KB’tır ve her istekte sunucuya tekrar gönderilir. Eğer kullanıcının browserda bir şey depolamak istersek ve buna sadece javascriptten erişmek istersek Local storage kullanabiliriz.

Veri yazma

localStorage.setItem("key", "value");

Veri okuma

localStorage.getItem("key");

Veri silme

localStorage.removeItem("key");