php Sayfaya yönlendirme

PHP_Logo

Bu fonksiyon ile daha etkin/stabil bir şekilde kullanıcıları başka bir sayfaya yönlendirebilirsiniz.

function yonlendir($url){
  if (!headers_sent()){ 
    header('Location: '.$url); exit; 
  }else{ 
    $sayfaKod.= '<script type="text/javascript">'; 
    $sayfaKod.= 'window.location.href="'.$url.'";'; 
    $sayfaKod.= '</script>'; 
    $sayfaKod.= '<noscript>'; 
    $sayfaKod.= '<meta http-equiv="refresh" content="0;url='.$url.'" />'; 
    $sayfaKod.= '</noscript>'; exit; 
  }
}

php Geliştirilmiş IP Öğrenme Fonksiyonu

PHP_Logo

Bu Fonksiyon ile phpde ipleri daha doğru bir şekilde elde edebilirsiniz.

function GetIP(){
  if(getenv("HTTP_CLIENT_IP")) {
     $ip = getenv("HTTP_CLIENT_IP");
   } elseif(getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR")) {
     $ip = getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR");
     if (strstr($ip, ',')) {
       $tmp = explode (',', $ip);
       $ip = trim($tmp[0]);
     }
   } else {
   $ip = getenv("REMOTE_ADDR");
   }
  return $ip;
}

php Anti SQL Injection Fonksiyonu

PHP_Logo

Bu php fonksiyonu ile GET/POST metodları kullanılarak yapılabilecek bütün sql injection  saldırılarını engelleyebilirsiniz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
function antisqlinjection(){
global $_POST,$_GET;
// ## Anti SQL injection . farukcan.net ÖMER FARUK CAN ##
// NOT : sadece POST ve GET ten gelen sql saldırılarına karşı koyar. sesion ve cookilere dikkat edin
$degson="";
$ara = array('\n', '\r', '\n\r', 'antisqlinjection'); //değişecek şeyler
$degis = array('', '', '', 'antisqlinjectionV1farukcan.net');
  if ($_POST)
    foreach ($_POST as $ad => $deg)
    {
      $degson=str_replace($ara, $degis, $deg);
      $_POST["$ad"]=addslashes($degson); // slash ekle
    }
  if ($_GET)
    foreach ($_GET as $ad => $deg)
    {
      $degson=str_replace($ara, $degis, $deg);
      $_GET["$ad"]=addslashes($degson);
    }
}
 
## KULLANIMI :: php sayfasını başına eklenir
antisqlinjection();

Brute Force Algoritması

term-bruteforce

Brute force , hack saldırılarında kullanınılan, şifreyi bütün olasıkları deneyerek kırmaya yarayan bir algoritmadı.
Algoritmanın kapa-taslak işleyişi aşagıdadır

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
#include <GUIConstantsEx.au3>
 
Local $haneler = StringSplit("0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 q w e r t y u ı o p ğ ü i ş l k j h g f d s a z x c v b n m ö ç Q W E R T Y U I O P Ğ Ü İ Ş L K J H G F D S A Z X C V B N M Ö Ç",' ') ;
Local $hanesay=0;
Local $sira=1;
Local $maxhane=5
Local $bitis=1
 
Local $gonderi= ''
Local $logsira; o anki sayinin hac haneli olacagidir
Local $kalan=0
Local $bolum;
For $i = 1 to $haneler[0] ; kaç karakterimiz oldugu ogren
  $hanesay=$hanesay+1
 Next
For $m = 1 to $maxhane ;
	 $bitis=$bitis*$hanesay
Next
MsgBox(0,0,$hanesay & "hane var. 5 sn sonra saldiracagim $sira yi değiştirmeyi unutmayın. Olası Deneme : " & $bitis)
Sleep(5000)
 
;bur da hane sayısına bölerek işlem yaptıracağız.
while $sira < $bitis
  $logsira = Floor(Log($sira) / Log($hanesay)) + 1
  $bolum=$sira
  $gonderi=''
  ; kac haneli oldugu bulduk simdi hanesayisina bolarak onu olusturalim
  if ($sira>$hanesay) Then
	 for $m = 1 to ($logsira-1)
		 $kalan=Mod($bolum,Floor($bolum/$hanesay)*$hanesay)
		 $bolum=Floor($bolum/$hanesay)
		 $gonderi= $haneler[($kalan+1)] & $gonderi
	 Next
	 $gonderi= $haneler[$bolum] & $gonderi ; en büyük basamağı sona kalır
  Else ;1 haneliyse
	 $gonderi= $haneler[$bolum] & $gonderi
  EndIf
  dene($gonderi,$sira)
  $sira=$sira+1
wend ; while sonu
 
 
 
 
 
 
 
Func dene($tus,$sira)
  Send($tus)
  Send("{ENTER}")
 
 ; ClipPut("SON DENEME SIRASI : " & $sira)
 
EndFunc
;~ Local $iMod1 = Mod(4, 2) ; 4%7 = 4 because the divisor > dividend6
;~ Local $iLog2 = Log(1000) / Log(74)